PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਚੰਗੀ ਸੋਚ Textbook Questions and Answers

(ੳ) ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਬੱਚਿਓ ! ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ 2

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਹੀ/ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਣ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਪੰਜ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਉੱਤਰ :
ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਗ਼ਲਤ/ਸਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤ/ਸਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

(ਅ) ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਥਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ :
ਬਾਂਦਰ ਨੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ :
ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ, ਘੁਘੀਆਂ, ਤੋਤੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਚਿੜੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ?
ਉੱਤਰ :
ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ

(ੲ) ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਥਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਿਖਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ :
ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਿਖਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ?
ਉੱਤਰ :
ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ?
ਉੱਤਰ :
ਉਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 ਚੰਗੀ ਸੋਚ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ?
ਉੱਤਰ :
ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਵਸਤੂਸ਼ਿਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ) :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ?
(ੳ) ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ
(ਅ) ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਦੀ
(ਇ) ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ
(ਸ) ਮਠਿਆਈ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੀ।
ਉੱਤਰ :
(ੲ) ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ Textbook Questions and Answers

(ਉ) ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਬੋਲਣਾ, ਖਾਣਾ !

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? :
ਉੱਤਰ :
ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 1

(ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਲ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ. ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੋ ਖੋ ਜਾਂ ਕੱਬਡੀ ਆਦਿ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ)

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ. ਟੀ. ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਮੈਂ ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ।

(ਅ) ਹਾਵ-ਭਾਵ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

(ਇ) ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(ਸ) ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਜੋ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ?
ਉੱਤਰ :
ਮਾੜੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮਿਲਾਨ ਕਹੇ :

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 2
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 8 ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 3

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ Textbook Questions and Answers

(ਉ) ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਤਸੀਂ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ 1
ਉੱਤਰ :
1. ✗
2. ✓

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

(ਅ) ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਵੱਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ?
ਉੱਤਰ :
ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ?
ਉੱਤਰ :
ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ?
ਉੱਤਰ :
ਸਭ ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਉੱਤਰ :
ਫ਼ਾਇਦਾ।

(ਬ) ਜੋ ਬੀਜਿਆ, ਸੋ ਵੱਢਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉੱਤਰ :
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕੰਬਲ ਅੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?
ਉੱਤਰ :
ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੰਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ?
ਉੱਤਰ :
ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

(ਸ) ਹੋਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?
ਉੱਤਰ :
ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉੱਤਰ :
ਉਸਨੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 7 ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਬੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਉੱਤਰ :
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਰਵੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ?
ਉੱਤਰ :
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ।

ਕਿਰਿਆਵਾਂ

(ਉ) ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਉੱਤਰ :
ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

(ਅ) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।
ਉੱਤਰ :
ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ Textbook Questions and Answers

(ੳ) ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ?
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ 1

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ/ਕਿਰਿਆ : 1
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ 2
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ 3

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ/ਕਿਰਿਆ : 2
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਗਦੇ, ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ/ਕਿਰਿਆ 3 :
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਤੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ।

(ਅ) ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ !

ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ 1:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਨਵਰੀਤ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਰ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

ਨੋਟ-ਖੁਦ ਕਰੋ।

ਅਭਿਆਸ 2 :
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਏ ?
ਉੱਤਰ :
ਅਸ਼ੋਕ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ)
ਉੱਤਰ :
ਗਲਤ !

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਨਵਰੀਤ ਮੈਡਮ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਖ਼ਾਲੀ ਸਬਾਨ ਭਰੋ।
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ …………………………….. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ।
ਕੁੱਕਰ, ਪਤੀਲੀ, ਹਾਂਡੀ)
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂਡੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਭਿਆਸ 3 :
ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਗੇ।
ਨੋਟ-ਖੁਦ ਕਰੋ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ

(ਇ) ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :

 • ਡੂੰਘੇ-ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ ਤੇ ਛੱਡੋ॥
 • ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰੋ।
 • ਯੋਗਾ ਕਰੋ।
 • ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਖੇਡੋ।
 • ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰੋ।
 • ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ।
 • ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਤੱਕ ਗਿਣੋ।

ਸਰੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੇ :

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ 4
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 6 ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ 5

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 5 ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 5 ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 5 ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ Textbook Questions and Answers

ਉਦੇਸ਼ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ।

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਅਵਾਜ਼।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 5 ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਜਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 5 ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੱਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਜਲ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੂਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 5 ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ?
ਉੱਤਰ :
ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 4 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 4 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 4 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ Textbook Questions and Answers

(ੳ) ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PSEB Solutions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ?
ਉੱਤਰ :
ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉੱਤਰ :
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
ਨੋਟ : ਖੁਦ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ-ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ
ਉੱਤਰ :
ਨੋਟ : ਖੁਦ ਕਰੋ।

PSEB Solutions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ।

(ਅ) ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਐੱਚ ਐੱਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ?
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉੱਤਰ :
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

PSEB Solutions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ‘ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉੱਤਰ :
ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ?
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਵਾਂਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ?
ਉੱਤਰ :
ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ।

PSEB Solutions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਓਗੇ?
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

(ਇ) ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ. ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਚਾਣੋ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 4 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 1
ਉੱਤਰ :
1. ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ,
2. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ,
3. ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ,
4. ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਣਾ,
5. ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

PSEB Solutions

(ਸ) ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕਣਕ ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਕਿਸਾਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਕਿਸਾਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 4.
ਸੜਕਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਮਜ਼ਦੂਰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਦਰਜ਼ੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਤਰਖਾਣ

PSEB Solutions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ।

(ਹ) ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
(ਉ) ਠੀਕ
(ਅ) ਗਲਤ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ਠੀਕ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
(ਉ) ਠੀਕ
(ਅ) ਗ਼ਲਤ
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ਠੀਕ।

PSEB Solutions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ਉ) ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
(ਇ) ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੲ) ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4,
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ). ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
(ਅ), ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
(ਇ) ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ਇ) ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
(ਉ) ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ
(ਅ) ਅਪਣੱਤ ਵਾਲੇ
(ਇ) ਨਿਸਵਾਰਥ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ

PSEB Solutions

2. ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
(ਉ) ਦੀਵਾਰ
(ਅ) ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ
(ਇ) ਉਂਗਲੀਮਾਲ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਦੀਵਾਰ।

3. ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ
(ਉ) ਰਾਜਗੁਰੂ
(ਅ) ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ
(ਇ) ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ
(ਸ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ।
ਉੱਤਰ :
(ੲ) ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ

ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ

1. ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਇਕ …………………………….. ਹੈ।
2. …………………………….. ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਡੇ …………………………….. ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉੱਤਰ :
1. ਕਲਾਕਾਰ,
2. ਸਕੂਲ,
3. ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ।

ਠੀਕ/ਗਲਤ
1. ‘ਦੀਵਾਰ’ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਰਵੀ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਕ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. ✓
2. ✓
3. ✓

PSEB Solutions

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ
1. ਖਿਡਾਰੀ (ੳ) ਸੁਖਦੇਵ
2. ਕਲਾਕਾਰ (ਅ) ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ
3. ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ (ਇ) ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੂਲਕਰ
4. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ (ਸ) ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ
ਉੱਤਰ :
1. (ਇ),
2. (ਸ),
3. (ਅ),
4. (ੳ)।

ਖਾਕਾ ਭਰੋ :

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 4 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 2
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 4 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 3

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ Textbook Questions and Answers

(ੳ) ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 2

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਉੱਤਰ :
ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤਾਈ ਜੀ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 3

ਕਿਰਿਆ 1:
ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ?
ਉੱਤਰ :
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
1. ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 4

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

2. ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 5
3. ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ। PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 6
4. ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 7
5. ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 8
6. ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 9

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

ਕਿਰਿਆ 2:
ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ।
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 10PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 11
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 12

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

ਕਿਰਿਆ 4 :
ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ।

ਠੀਕ/ਗਲਤ-

(ਉ) ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
(ਅ) ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।
(ਇ) ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਹ) ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ/ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ✗
(ਅ) ✓
(ਇ) ✗
(ਸ) ✓
(ਹ) ✗

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

ਸਤਿਕਾਰ, ਦਰਜਾ, ਹਰੀ, ਧਿਆਨ, ਖੱਬੇ, ਮਹੱਤਵ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਤੇ ਭਰੋ।
(ਉ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕ ਦੇ …………………………………… ਹੱਥ ਚੱਲੋ।
(ਅ) …………………………………… ਬੱਤੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
(ਇ) ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ …………………………………… ਹੈ।
(ਸ) ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ …………………………………… ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਹ) ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ …………………………………… ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਕ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ …………………………………… ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ਖੱਬੇ,
(ਅ) ਹਰੀ,
(ਇ) ਮਹੱਤਵ,
(ਸ) ਧਿਆਨ,
(ਹ) ਸਤਿਕਾਰ,
(ਕ) ਦਰਜਾ।

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-

1. ਠੀਕ ਤੱਥ ਹੈ
(ੳ) ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ
(ਅ) ਗਲਤੀ ਲਈ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ
(ਇ) ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।

2. ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
(ਉ) 4
(ਅ) 10
(ਇ) 20
(ਸ) 15
ਉੱਤਰ :
(ਉ) 4.

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

3. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ
(ਉ) ਛੋਟਾ
(ਆ) ਵੱਡਾ
(ਇ) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਗਲਤ
ਉੱਤਰ :
(ਈ) ਦੋਵੇਂ

ਠੀਕ – ਠੀਕ/ਗਲਤ

1. ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉੱਤਰ :
1. ✓
2. ✗
3. ✗

ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ

1. ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ………………….. ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ………………….. ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਸਮਾਜ ਵਿਚ ………………….. ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. ਛੋਟਾ,
2. ਸੇਵਾ,
3. ਭਾਈਚਾਰਾ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ

1. ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਉ) 8 ਮੈਂਬਰ
2. ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਅ) ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ
3. ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਈ) 3 ਮੈਂਬਰ।
ਉੱਤਰ :
1. (ਇ)
2. (ਉ)
3. (ਅ)

ਖਾਕਾ ਭਰੋ :

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 13
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 3 ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ 14

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਅਗਵਾਈ Textbook Questions and Answers

(ਉ) ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ

(ਅ) ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵੀਰ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ?
ਉੱਤਰ :
ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ?
ਉੱਤਰ :
ਸ਼ਰਟ, ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ :
ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ।

(ਇ) ਸਕੂਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ (ਗੀਤ)

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਜਸ, ਮੀਤ, ਸ਼ਗਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ॥

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਬਾਲ-ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਮੀਤ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ “ਹਾਊਸ” ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਉਸ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਰਿਲੇਅ ਰੇਸ ਦੌੜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਬੈਟਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ
ਉੱਤਰ :
ਕਰਨ, ਤਰਨ, ਚਰਨ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ ਚ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਉੱਤਰ :
ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ।

(ਸ) ਅਗਵਾਈ ਕੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ 1
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ 2

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ
1. ਘਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਸਰਪੰਚ
2. ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
3. ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਅਧਿਆਪਕ
4. ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਮੁੱਖ-ਅਧਿਆਪਕ
5. ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ
6. ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਪੋਸਟ-ਮਾਸਟਰ
7. ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ – ਡਾਕਟਰ।
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ 3

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਅਗਵਾਈ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਝ – ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-

1. ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
(ਉ) ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
(ਇ) ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
(ਓ) ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
(ਆ) ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
(ਇ) ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।

3. ਠੀਕ ਤੱਥ ਹੈ
(ਉ) ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(ਅ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(ਇ) ਲੜਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ !

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

ਠੀਕ, ਗਲਤ

1. ਪੈਨਸਿਲ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ।
2. ਚਾਕੂ, ਸੂਈ, ਕਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. ✗
2. ✓
3. ✗

ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ

1. ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ……………………………………. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ॥
2. ਸਾਡੀਆਂ ……………………………………. ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
3. ਸ਼ਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ……………………………………. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. ਮੁੱਠੀ,
2. ਕਿਤਾਬਾਂ,
3. ਜੇਬ।

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ

1. ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵੀਰ (ੳ) ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸ
2. ਕੈਂਚੀ (ਅ) ਅਰਮਾਨ
3. ਸ਼ਗਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਈ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
4. ਰਿਲੇਅ ਦੌੜ (ਸ) ਬੈਟਨ।
ਉੱਤਰ :
1. (ਅ)
2. (ਈ)
3. (ੳ),
4. (ਸ).

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ

ਖਾਕਾ ਭਰੋ

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ 4
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 2 ਅਗਵਾਈ 5

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ Textbook Questions and Answers

(ੳ) ਸਵੱਛਤਾ ਕੀ ਹੈ?

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਸਵੱਛਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਵੱਛਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :

 • ਸਵੱਛਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਵੱਛਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 • ਸਵੱਛਤਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਸਵੱਛਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :

 • ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
 • ਸਵੱਛਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
 • ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
 • ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
 • ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਪਖ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :

 • ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਰੋਜ਼ ਝਾਤੂ, ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬਰਤਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।
 • ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਿਓ।
 • ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਫੁੱਲ-ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
 • ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੋ ਸਵੱਛ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 2
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 4

ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ

1. ਸਵੱਛਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ………………………………. ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਸਵੱਛਤਾ ………………………………. ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
3. ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ………………………………. ਲਓ।
4. ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ………………………………. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਉੱਤਰ :
1. ਖ਼ੁਸ਼ੀ,
2. ਰੋਗ ਰਹਿਤ,
3. ਸੰਕਲਪ,
4. ਆਪਣੇ ਆਪ॥

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕਿਸ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
(ੳ) ਆਪਣੀ
(ਅ) ਘਰ ਦੀ
(ਈ) ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸਵੱਛ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੋ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 3
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 5

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

(ਅ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੂ ਭੋਜਨ

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 6

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਬੱਚਿਓ ! ਮੇਲੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ ਜੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ :
ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈਏ?
ਉੱਤਰ :

 • ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵਧੇਰੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ।
 • ਪੈਕਡ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਅਣਢਕੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
  PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 7

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ?
(ਉ) ਗਿੰਨੀ ਤੋਂ
(ਅ) ਸਮੋਸੇ ਤੋਂ
(ਇ) ਗਿੰਨੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ
(ਸ) ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਗੋਲ-ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੰਨੀ ਦੇ, ਪਾਪਾ ਬੀਮਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ?
(ਉ) ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਾ।
(ਅ) ਗੋਲ-ਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੱਖੀਆਂ ਸਨ
(ਇ) ਗੋਲ-ਗੱਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹਈ ਸੀ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(ਅ) ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
(ਇ) ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਜ਼ਾਰੂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(ਸ) ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਇ) ਇਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਚਾਹ, ਦੁੱਧ, ਸ਼ਰਬਤ, ਜੂਸ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਦਿ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 8
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 9

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 10
ਉੱਤਰ :
ਵਧੀਆ * *

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
ਉੱਤਰ :
ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ ਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ :
………………..> ………………..> ………………..>
………………..> ………………..> ………………..>
………………..> ………………..> ………………..>
ਉੱਤਰ :
ਦੁੱਧ > ਲੱਸੀ > ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ > ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ > ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ > ਪਾਣੀ > ਸ਼ੇਕ > ਚਾਹ > ਕੌਫ਼ੀ > ਠੰਡਾ ਸੋਡਾ > ਪੇਕਡ ਜੂਸ।

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪੀਂਦੇ ਹਨ?
(ਉ) ਦੁੱਧ
(ਅ) ਜੂਸ ਸ:
(ਇ) ਪਾਣੀਸ
(ਸ) ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ।
ਉੱਤਰ :
(ਇ) ਪਾਣੀ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ?
(ਉ) ਚਾਹ
(ਅ) ਕੌਫ਼ੀ
(ਇ) ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ
(ਸ) ਸੋਡਾ/ਠੰਡਾ।
ਉੱਤਰ :
(ਇ) ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(ਉ) ਚਾਹ
(ਅ) ਕੌਫ਼ੀ
(ਇ) ਪਾਣੀ
(ਸ) ਦੁੱਧ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਦੁੱਧ।

(ਸ) ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ :
ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪਿਆ; ਲੱਗਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁੱਕ ਗਈ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 11
ਕ – ਕਦ ਤੱਕ
ਸ – ਸੁੱਤਾ
ਰ – ਰਹੇਂਗਾ
ਤ – ਤੂੰ
ਕਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਰਹੇਂਗਾ ਤੂੰ, ਛੇਤੀ ਉਠ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਮੂੰਹ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਖਾਕਾ ਭਰੋਮਾਈਂਡ ਗੇਮ
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 12
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 13

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ, ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਸਰੀਰ, ਲਚਕੀਲਾਪਨ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :
ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਮੈਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ-ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ :
1. ਕਸਰਤ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਕਸਰਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ : ਸੈਰ, ………………………
3. ………………………
4. ……………………… ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਸਰੀਰ ………………………
5. ……………………… ਤਣਾਓ ………………………
ਉੱਤਰ :
2. ਯੋਗਾ, ਆਸਣ, ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ।
3. ਸਿਹਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ।
4. ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ ਲਚੀਲਾਪਨ, ਤਾਕਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
5. ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ, ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਕਸਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੋ।
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 14
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 15

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਕਿਰਿਆ
ਆਓ, ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਆਸਣ
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 16
ਨੋਟ-ਖੁਦ ਕਰੋ।

ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ਉ) ਕ੍ਰਿਕਟ
(ਆ) ਖੋ-ਖੋ
(ਇ) ਵਾਲੀਬਾਲ
(ਸ) ਬੈਡਮਿੰਟਨ।
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਖੋ-ਖੋ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
(ੳ) ਲੰਬੀ ਛਾਲ
(ਆ) ਲੁੱਡੋ, ਸੱਪ-ਸੀੜੀ
(ਇ) ਕਬੱਡੀ
(ਸਿ) ਸਟਾਪੂ
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਲੁੱਡੋ, ਸੱਪ-ਸੀੜੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
(ਉ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
(ਆ) ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ
(ਈ) ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ
(ਸ) ਸਵੇਰ ਨੂੰ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਵੇਰ ਨੂੰ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਬਈ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ,
ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਿਹਤ ਵਧਾ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾ,
ਯੋਗਾ ਕਰ, ਆਸਣ ਕਰ,
ਦੌੜ ਲਗਾ, ਖੇਡ ਕੇ ਆ।
ਪੋਸ਼ਮ ਪੀ ਬਈ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ,
ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਿਹਤ ਵਧਾ।

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
ਉੱਤਰ :
ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਬਈ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ,
ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਿਹਤ ਵਧਾ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾ,
ਯੋਗਾ ਕਰ, ਆਸਣ ਕਰ,
ਦੌੜ ਲਗਾ, ਖੇਡ ਕੇ ਆ।
ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ ਬਈ ਪੋਸ਼ਮ ਪਾ,
ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਿਹਤ ਵਧਾ।

ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾ,
ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ।
ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਾ,
ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾ।
ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਕਸਰਤ ਕਰੀ ਜਾ,
ਕਸਰਤ ਦੇਵੇ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾ।
ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾ।

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
(ਅ) ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
(ਈ) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ।
ਉੱਤਰ :
(ਈ) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ।

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

2. ਸਵੱਛਤਾ …………………………… ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
(ਉ) ਗੰਦਾ
(ਆ) ਰੋਗ ਰਹਿਤ
(ਈ) ਮੈਲਾ
(ਸ) ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਰੋਗ ਰਹਿਤ

3. ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ …………………………… ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
(ਉ) ਦੋ
(ਆ) ਪੰਜ
(ਈ) ਵੀਹ
(ਸ) ਪੱਚੀ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਦੋ।

4. ਬਜ਼ਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਉ) ਬੀਮਾਰ
(ਅ), ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ
(ਈ) ਢਿੱਡ ਦੁੱਖਣਾ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ।

ਠੀਕ/ਗਲਤ

1. ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
2. ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
3. ਫੁੱਲ-ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ :
1. ✓
2. ✓
3. ✓

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ

1. ਬਰਤਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ …………………………… ਰੱਖੋ।
2. ਬਜ਼ਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ …………………………… ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
3. …………………………… ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ :
1. ਸਾਫ,
2. ਬੀਮਾਰ,
3. ਦੁੱਧ।

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ

1. ਪਾਣੀ – (ਉ) ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ
2. ਬਜ਼ਾਰੂ ਭੋਜਨ (ਅ) ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ
3. ਸਵੱਛਤਾ (ਬ) ਖੁੱਦ ਤੋਂ
4. ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ – (ਸ) ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. (ਅ),
2. (ਉ),
3. (ਸ),
4. (ਇ.

ਖਾਕਾ ਭਰੋ :

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 17
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 1 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 18

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 Good Thinking

Punjab State Board PSEB 4th Class Welcome Life Book Solutions Chapter 9 Good Thinking Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Welcome Life Chapter 9 Good Thinking

Welcome Life Guide for Class 4 PSEB Good Thinking Textbook Questions and Answers

A. Identify Right/Wrong
For children, the right path in life leads to the destination. The wrong path stuck you in trouble. So always try to choose the right option.

Right Option (Mark Tick) Wrong (✗) Right (✓)
Plant Trees
Tell a lie
Respect elders
Leave your work on tomorrow
Help
Cleanliness
Discipline
Copy in exam
Bad Company
Laziness

Answer:

Right Option (Mark Tick) Wrong (✗) Right (✓)
Plant Trees
Tell a lie
Respect elders
Leave your work on tomorrow
Help
Cleanliness
Discipline
Copy in exam
Bad Company
Laziness

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 Good Thinking

Oral Questions :

Question 1.
Who leads in the house for the identification of Right/Wrong?
Answer:
My Mother.

Question 2.
Make a list of five right things.
Answer:
Plant trees, Speak truth, Don’t Copy in the exam, Active, Help others.

Question 3.
Why the identification of Right/ Wrong is necessary?
Answer:
If we will identify the Right/Wrong so we can do the right work.

B. Story of Jungle Oral Questions :

Question 1.
Where did birds live?
Answer:
By making nest on trees.

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 Good Thinking

Question 2.
Who put fire?
Answer:
Monkey.

Question 3.
What did birds do after fire?
Answer:
They left the tree and flew away.

Question 4.
Which birds flew away?
Answer:
Crow, Pigeon, Parrot, Dove.

Question 5.
Why did not sparrow leave the tree?
Answer:
Sparrow said tree in her friend.

C. Story of Beggar Oral Questions :

Question 1.
Why did beggar go in to the shop?
Answer:
He was hungry.

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 Good Thinking

Question 2.
What did beggar do the whole day?
Answer:
He wandered the whole day.

Question 3.
How did beggar enter in the sweet shop?
Answer:
The small door of the confectioner’s shop was opened.

Question 4.
Why did beggar sleep?
Answer:
His stomach was full so he slept.

Question 5.
Why did confectioner call the police?
Answer:
Because beggar was sleeping inside the shop.

Objective Type Questions :

Question 1.
Which mistake was done by beggar?
(a) Begging
(b) Sleeping inside the shop
(c) Stealing
(d) Eat more sweets.
Answer:
(c) Stealing.

PSEB 4th Class Welcome Life Solutions Chapter 9 Good Thinking

Question 2.
Stealing is crime. Write two lines.
Answer:
Stealing is crime. Thief can be send to jail. Such type of person did not get respect in society.