PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

Punjab State Board PSEB 4th Class EVS Book Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 EVS Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

EVS Guide for Class 4 PSEB ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ Textbook Questions and Answers

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ : (ਦੇਖਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰ)
(ਉ) ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ …………………….. ਹੈ।
(ਅ) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ …………………….. ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਪਰਿਵਾਰ
(ਅ) ਦੇਖਭਾਲ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :

  • ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿਚਰਣ – ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 3

ਕਿਰਿਆ 1.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਾਕਾ ਬਣਾਓ !
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ 2
ਉੱਤਰ :
ਨੋਟ-ਖਾਕਾ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 4, 5

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ : ਖੁਸ਼ੀ, ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ, ਗਮੀ
(ੳ) ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ………………………… ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗ ………………………… ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਚੰਗੇ
(ਅ) ਖੁਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਰਾਹੁਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਭੂਆ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ?
ਉੱਤਰ :
ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

1. ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ……….
(ੳ) ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਈ) ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਉ) ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ
(ਅ) ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ
(ਇ) ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ।
ਉੱਤਰ :
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਦੀਪੂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ?
ਉੱਤਰ :
ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ?
ਉੱਤਰ :
ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ।

ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ- (ਤਿੰਨ, ਸੁਮਨ, ਅਨੂ)

1. ਦੀਪੂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ …………………………….. ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
2. ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ …………………………….. ਜੀਅ ਸਨ।
3. ਤਾਈ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ …………………………….. ਸੀ।
ਉੱਤਰ :
1. ਅਨੂ,
2. ਤਿੰਨ,
3. ਸੁਮਨ।

ਗਲਤ ਸਹੀ

1. ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
2. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉੱਤਰ :
1. (x),
2. (x) 1

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ-

1. ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ, (ਉ) ਸੋਨੂੰ
2. ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਅ) ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ
3. ਤਾਈ ਦੀ ਲੜਕੀ (ਏ) ਸੁਮਨ
ਉੱਤਰ :
1. (ਅ),
2. (ਉ),
3. (ਏ)

ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ –

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ 1
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ 1

Leave a Comment