PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

Punjab State Board PSEB 4th Class EVS Book Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 EVS Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

EVS Guide for Class 4 PSEB ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ Textbook Questions and Answers

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 55

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠੋਂ ਚੁੱਕ .. ਕੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, ਨਾਖਾਂ, ਅਨਾਰ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਜਾਮੁਨ, ਬੇਰ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 56

ਕਿਰਿਆ 1.
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ 1
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ 3

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 58

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ।
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ 2
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ 4

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 60, 61

(ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ)
(ੳ) ਉਜਾੜ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ……………………………….. ਦੇ ਰੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
(ਅ) ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਸ ……………………………….. ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਈ) ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ……………………………….. ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ……………………………….. ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਸ਼ਹਿਤੂਤ
(ਅ) ਆਕਸੀਜਨ
(ਈ) ਰੁੱਖਾਂ
(ਸ) ਦਵਾਈਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸਹੀ (✓) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ (✗) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ :
(ੳ) ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖੱਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
(ਸ) ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
(ਹ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ✓
(ਅ) ✗
(ਇ) ✗
(ਸ) ✓
(ਹ) ✓

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਨੂੰ ਛਾਂ, ਫਲ, ਲੱਕੜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਤੂਤੀਆਂ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਫਲ।

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
(ਉ) ਹਾਈਡਰੋਜਨ
(ਅ) ਆਕਸੀਜਨ
(ਈ) ਕਾਰਬਨ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਆਕਸੀਜਨ

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

2. ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ਉ) ਪੇਂਡੂ
(ਅ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ
(ਈ) ਆਦਿਵਾਸੀ
(ਸ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰ :
(ੲ) ਆਦਿਵਾਸੀ।

ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 9 ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਸੁਖ

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ

1. ਆਦਿਵਾਸੀ – (ਉ) ਤੁਤੀਆਂ
2. ਸ਼ਹਿਤੂਤ – (ਅ) ਆਕਸੀਜਨ
3. ਰੁੱਖ – (ਇ) ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ
ਉੱਤਰ :
l. (ਇ),
2. (ਉ),
3. (ਅ)

Leave a Comment