PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

Punjab State Board PSEB 4th Class EVS Book Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 EVS Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

EVS Guide for Class 4 PSEB ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ Textbook Questions and Answers

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 137

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਖੁਦ ਕਰੋ।

ਕਿਰਿਆ 1.
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ/ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ-
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ 1
ਉੱਤਰ :
ਖ਼ੁਦ ਕਰੋ।

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 138

ਇੱਕ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
1. ਉਮਰ ……………………….
2. ਕਿਰਾਇਆ ……………………….
3. ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ……………………….
4. ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ……………………….
5. ਸੀਟ ਨੰਬਰ ……………………….
ਉੱਤਰ :
ਖੁਦ ਕਰੋ

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 139

ਕਿਰਿਆ 2.
ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਵੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ।
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ 2
ਉੱਤਰ :
ਖ਼ੁਦ ਕਰੋ।

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 144, 145

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :
ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਕੁਈਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ, ਆਨਲਾਈਨ
(ਉ) ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ …………… ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ …………… ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਇ) ਕਾਲਕਾ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ………….. ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ਆਨਲਾਈਨ
(ਅ) ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ
(ਇ) ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਕੁਈਨ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਮਾਰੂਥਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਮਾਰੂਥਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਉਠ ਹੈ।

  • ਊਠ ਦੇ ਗੱਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚਪਟੇ ਪੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਫੈਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਸ਼ੈਰੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ।
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ 3
ਚਿੱਤਰ-ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ (ਗੇਟ) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਫੈਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਉ) ਗੱਡੀ
(ਅ) ਕਿਸ਼ਤੀ
(ਇ) ਬੱਸ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਕਿਸ਼ਤੀ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ (ਪਾਉਣੀ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ ?
(ਉ) ਹਸਪਤਾਲ
(ਅ) ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ
(ਈ) ਡਾਕਖਾਨਾ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰ :
(ਈ) ਡਾਕਖਾਨਾ।

ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਊਠ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
“ਆਵੋ ਨੀ ਪਧਾਰੋ ਮਾਰੇ ਦੇਸ’ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ।

ਗਲਤ/ਸਹੀ

1. ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਊਠ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ
2. ਜੈਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੱਤਰ :
1. (V),
2. (x)।

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ

1. ਫੈਰੀ (ਉ) ਮਾਰੂਥਲ
2. ਉਠ (ਅ) ਜੈਪੁਰ
3. ਦਾਲ-ਬਾਟੀ (ਇ) ਕਿਸ਼ਤੀ
ਉੱਤਰ :
1. (ਇ),
2. (ਉ),
3. (ਅ)।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ

ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ 4
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 19 ਛੁੱਕ ਛੱਕ ਰੇਲ 5

Leave a Comment