PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

Punjab State Board PSEB 4th Class EVS Book Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 EVS Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

EVS Guide for Class 4 PSEB ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ Textbook Questions and Answers

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 146

ਕਿਰਿਆ-ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ?
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 1
ਉੱਤਰ :
100 ਦਾ ਨੋਟ, 10 ਦਾ ਨੋਟ ਅਤੇ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 148

ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਸਤਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 149, 150

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਇਸ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਣਿਆ, ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਿਆ 1.
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਏ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 4
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 5
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 6

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 151

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੰਸੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? .
ਉੱਤਰ :
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ :
ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਕੀ ਦੋ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ।

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ Important Questions and Answers

ਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
(ਉ) ₹
(ਅ) $
(ਈ) €
(ਸ) £
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ₹

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

2. ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ਉ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ
(ਅ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ।
(ਈ) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ
(ਸ) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ।
ਉੱਤਰ :
(ਅ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ।

ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ (17, ਭਾਰਤੀ)

1. …………………………………………. ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ …………………………………………. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. ਭਾਰਤੀ,
2. 17

ਗ਼ਲਤ/ਸਹੀ

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
2. ਕਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
1. ✗
2. ✓

ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ

1. ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ (ਉ) ਗਾਂਧੀ ਜੀ
2. ਨੋਟ ਤੇ ਛਪੀ ਤਸਵੀਰ (ਅ) ਤੋਂ
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਬ) ਤਿਮੂਰਤੀ
ਉੱਤਰ :
1. (ਅ)
2. (ਉ)
3. (ਈ)

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 7
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ 8

ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ।

(ੳ) ਇਹ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 20 ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਨੂੰ

(ਅ) ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗੀ ਹੈ।

Leave a Comment