PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 12 ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

Punjab State Board PSEB 3rd Class Punjabi Book Solutions Chapter 12 ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 3 Punjabi Chapter 12 ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

Punjabi Guide for Class 3 PSEB ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Textbook Questions and Answers

(i) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਉੱਤਰ-
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ।

(ii) ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ (✓) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ :

(i) ਦਾਦੀ-ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ?
ਲੇਟ
ਜਲਦੀ
ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਉੱਤਰ-
ਜਲਦੀ ਹੀ

(ii) ਦਾਦੀ-ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
ਨੱਚਣਾ
ਲੜਾਈ
ਸਫ਼ਾਈ
ਉੱਤਰ-
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ

(iii) ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਨੀਂਦ
ਲੜਾਈ
ਕੁਰਲੀ
ਉੱਤਰ-
ਕੁਰਲੀ

(iv) ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਪਾਣੀ
ਅੱਗ
ਧੁੜ
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਦਾਦੀ, ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ !

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :

(ਉ) ਪਾਣੀ ………………………… ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ । (ਕੁਦਰਤ, ਆਦਮੀ)
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ॥

(ਅ) ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ……………………………… ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । (ਪੈਰ, ਹੱਥ)
ਉੱਤਰ-
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

(ਇ) ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ……………………………. ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਸਾਫ਼, ਠੰਢਾ)
ਉੱਤਰ-
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(ਸ) ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ …………………… ਦੋਵੇਂ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ । (ਮਨ, ਦਿਲ)
ਉੱਤਰ-
ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ।

(ਹ) ਵਰਖਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ………… ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ । (ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ )
ਉੱਤਰ-
ਵਰਖਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਰੋ :

ਸਵੇਰੇ : ਸ਼ਾਮ
ਠੰਢਾ : …………………………………….
ਖ਼ਤਮ : …………………………………….
ਸਫ਼ਾਈ: …………………………………….
ਉੱਤਰ-
ਸਵੇਰੇ : ਸ਼ਾਮ
ਠੰਢਾ :  ਤੱਤਾ
ਖ਼ਤਮ : ਸ਼ੁਰੂ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ : ਗ਼ਮੀ
ਸਫ਼ਾਈ : ਗੰਦਗੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਹੇਠਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ (ਨਾਂ) ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (✓) ਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :

ਦੁੱਧ
ਚਾਹ
ਸ਼ਰਬਤ
ਲੱਸੀ
ਪਾਣੀ
ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ।
ਉੱਤਰ-
ਦੁੱਧ (✓)
ਚਾਹ,(✓)
ਸ਼ਰਬਤ,(✓)
ਲੱਸੀ (✓)
ਪਾਣੀ  (✓)
ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ । (✓)
ਸ਼ਾਮ (✓)
ਖ਼ੁਸ਼ੀ (✓)
ਠੰਢਾ (✓)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ :
ਸੁਵਖਤੇ, ਦਾਤ, ਜਲ, ਕੁਰਲੀ, ਜੀਵਨ, ਖ਼ਤਮ, ਲਾਡਲੀ, ਤਨ, ਫ਼ਸਲ, ਸਾਫ਼, ਸ਼ਾਂਤ, ਸੁਖਾਲਾ, ਸਵੇਰ, ਪਾਣੀ, ਦਾਦੀ, ਘਰ, ਪਸੰਦ, ਚਾਹ, ਖਾਣਾ ।
ਉੱਤਰ-

 • ਸੁਵਖਤੇ (ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ)-ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
 • ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਦੇਣ)-ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ।
 • ਜਲ ਪਾਣੀ-ਸਮੁੰਦਰ ਜਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ।
 • ਕੁਰਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ)-ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ।
 • ਜੀਵਨ (ਜ਼ਿੰਦਗੀ)-ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
 • ਖ਼ਤਮ ਮੁੱਕਣਾ)-ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
 • ਲਾਡਲੀ (ਪਿਆਰੀ)-ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ।
 • ਤਨ (ਸਰੀਰ)-ਅਸੀਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ।
 • ਫ਼ਸਲ (ਖੇਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ)-ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ।
 • ਸਾਫ਼ (ਜੋ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ)-ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।
 • ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਠੰਢਾ)-ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ।
 • ਸੁਖਾਲਾ (ਸੌਖਾ)-ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ।
 • ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ।
 • ਪਾਣੀ (ਜਲ)-ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ।
 • ਦਾਦੀ (ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਂ)-ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਹੈ ।
 • ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ)-ਆਲ੍ਹਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
 • ਪਸੰਦ (ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ)-ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ।
 • ਚਾਹ (ਇਕ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼-ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ ।
 • ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ)-ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ।

(iii) ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ

1. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ :
ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸੁਵਖਤੇ ਉੱਠਦੇ । ਸਭ ਤੋਂ | ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ, “ਦਾਦੀ ਮਾਂ ! ਲੋਕੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ । ਦਾਦੀਮਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦੇ, “ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ, ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ | ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ , ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ‘ ਹੈ ।’ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਠੰਢਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਦੋਂ ਉਠਦੇ ?
2. ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੀਦੇ ?
3. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ?
4. ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ?
5. ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
6. ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
7. ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
1. ਸਵੇਰੇ-ਸੁਵਖਤੇ
2. ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ।
3. ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ।
4. ਪਾਣੀ ।
5. ਸ਼ਾਂਤ ।
6. ਸਾਫ਼ ।
7. ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ।

(iv) ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ (✓) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ (✓).।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3,
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਾਫ਼ (✓) ।’

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਹੱਥ ਧੋਣੇ (✓) |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਦਾਦੀ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਕੁਰਲੀ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ (✓) |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਦਾਦੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਜੀਵਨ ਹੈ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
“ਲਾਡਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਿਆਰੀ (✓) |

(v) ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਕਾਰਜ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ ।
ਜਾਂ
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਕ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-

 • ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
 • ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਆ-ਧੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
 • ਪਾਣੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
 • ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ( ਆਉਂਦਾ ਹੈ !
 • ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

(vi) ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ।

ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Summary & Translation in punjabi

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਸਵੇਰੇ-ਸੁਵਖਤੇ : ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ।
ਕੁਦਰਤ : ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ।
ਦਾਤ : ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ।
ਸ਼ਾਂਤ : ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼, ਠੰਢਾ |
ਜਲ ਛਕੋ : ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।
ਸਫ਼ਾਈ-ਪਸੰਦ : ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।
ਕੁਰਲੀ : ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ।
ਜੀਵਨ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ।
ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ |
ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ : ਭਾਵ ਬੰਦਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਿਆਸ : ਤ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਸੁਖਾਲਾ : ਸੌਖਾ ।
ਲਾਡਲੀ : ਪਿਆਰੀ ।
ਤਨ : ਸਰੀਰ ।
ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ : ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ |
ਸੁਖ ਬੋਲ : ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ।
ਫ਼ਸਲਾਂ : ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ |

Leave a Comment