PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

Punjab State Board PSEB 3rd Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਧਨ Textbook Exercise Questions and Answers

PSEB Solutions for Class 3 Maths Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 120:

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ?

ਸਵਾਲ 1.
ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 2

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 3

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਸਵਾਲ 2.
ਦੱਸੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਓ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 4

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 5

ਪੰਨਾ 125:

ਆਓ ਕਰੀਏ:

ਸਵਾਲ 1.
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ > ਜਾਂ < ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 1

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 6

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 126:

ਆਓ ਕਰੀਏ:

ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣਾ:

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 7

‘ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 8

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 128:

ਆਓ ਕਰੀਏ:

ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਲਓ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 9

‘ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 10

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 11

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 131:

ਆਓ ਕਰੀਏ:

ਧਨ ਦਾ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ:

ਸਵਾਲ 1.
ਕਮਲ ਨੇ ₹ 40 ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ । ਲਵਪ੍ਰੀਤ ₹ 33 ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦੇ । ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖਰੀਦੇ ?

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 12

ਜਵਾਬ.
ਕਮਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦੇ = ₹ 40
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦੇ = ₹ 33
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦੇ = ₹ 40

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 13

ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਖਰੀਦੇ = ₹ 73

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਸਵਾਲ 2.
ਹਨੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ₹ 36 ਸਨ । ਉਸਨੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ₹ 23 ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ । ਹਨੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ?

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 14

ਜਵਾਬ.
ਹਨੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਨ = ₹ 36
ਹਨੀ ਨੇ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਾਏ = ₹ 23

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 15

ਹਨੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ = ₹ 59
ਇਸ ਲਈ, ਹਨੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਰੁਪਏ = ₹ 59

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 132:

ਆਓ ਕਰੀਏ:

ਧਨ ਦੀ ਘਟਾਓ:

ਸਵਾਲ 1.
ਮੀਨਾ ਕੋਲ ₹ 85 ਸਨ । ਉਸ ਨੇ ₹ 35 ਦੀ ਜੁਮੈਟਰੀ ਖ਼ਰੀਦੀ । ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ?
ਜਵਾਬ.
ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਨ = ₹ 85
ਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ = ₹ 35

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 16

ਮੀਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚੇ = ₹ 50
ਇਸ ਲਈ, ਮੀਨਾ ਕੋਲ ₹ 50 ਬਚੇ |

ਸਵਾਲ 2.
ਜਗਵੀਰ ਕੋਲ ₹ 77 ਸਨ । ਉਸਨੇ ₹ 15 ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਰੀਦੀ । ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ?
ਜਵਾਬ.
ਜਗਵੀਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਨ = ₹ 77
ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਮੁੱਲ = ₹ 15

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 17

ਜਗਵੀਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚੇ = ₹ 62
ਇਸ ਲਈ, ਜਗਵੀਰ ਕੋਲ ₹ 62 ਬਚੇ ।

ਸਵਾਲ 3.
ਨਾਜ਼ੀਆ ਕੋਲ ₹ 63 ਸਨ । ਉਸਨੇ ₹ 12 ਦਾ ਪੈੱਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ । ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ?
ਜਵਾਬ.
ਨਾਜ਼ੀਆ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਨ = ₹ 63
ਪੈੱਨ ਦਾ ਮੁੱਲ = ₹ 12

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 18

ਨਾਜ਼ੀਆ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚੇ = ₹ 51.
ਇਸ ਲਈ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ₹ 51 ਬਚੇ ।

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 133:

ਆਓ ਕਰੀਏ:

ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਲੇਖਾ-ਪਰਚੀ:

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 19

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ?

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 20

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 21

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਪੰਨਾ 134:

ਵਰਕਸ਼ੀਟ:

ਸਵਾਲ 1.
ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ :
(a) ਤੋਂ 9 = _______
ਜਵਾਬ.
900 ਪੈਸੇ

(b) ਤੋਂ 6 = _______
ਜਵਾਬ.
600 ਪੈਸੇ

(c) ਤੋਂ 2 = _______
ਜਵਾਬ.
200 ਪੈਸੇ

(d) ਤੋਂ 8 = _______
ਜਵਾਬ.
800 ਪੈਸੇ

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਸਵਾਲ 2.
ਜੋੜ ਕਰੋ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 22

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 23

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਸਵਾਲ 3.
ਘਟਾਓ ਕਰੋ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 24

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 25

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਸਵਾਲ 4.
ਗਿਣੇ ਅਤੇ ਲਿਖੋ :

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 26

ਜਵਾਬ.

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 27

ਬਹੁਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:

ਸਵਾਲ 1.
PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 28 ਰੁਪਏ = ….. ਪੈਸੇ
(ਉ) 100
(ਅ) 200
(ਇ) 400
(ਸ) 500.
ਜਵਾਬ.
(ਸ)

ਸਵਾਲ 2.
PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 29 ਰੁਪਏ = ……….. ਪੈਸੇ
(ੳ) 100
(ਅ) 200
(ਇ) 300
(ਸ) 400.
ਜਵਾਬ.
(ਅ) 200

PSEB 3rd Class Maths Solutions Chapter 5 ਧਨ

ਸਵਾਲ 3.
ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ

PSEB Solutions for Class 11 Maths Chapter 5 ਧਨ 30

(ੳ) 10
(ਅ) 15
(ਇ) 17
(ਸ) 20
ਜਵਾਬ.
(ਇ) 17

Leave a Comment