PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ

Punjab State Board PSEB 3rd Class EVS Book Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 3 EVS Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ

EVS Guide for Class 3 PSEB ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ Textbook Questions and Answers

ਪੇਜ 61-62

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ : (ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਦੁੱਧ, ਖਰੀਦ)

(ਉ) …………………………….. ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ |
ਉੱਤਰ-
ਦੁੱਧ

(ਅ) ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ……………………………… ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਵੱਖ-ਵੱਖ

(ਇ) ਕੁੱਝ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ……………………………… ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਖਰੀਦ

(ਸ) ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ……………………………… ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਮੋਟਾਪਾ

(ਹ) ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ………………………………. ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਮਾਤਾ ਜੀ ।

PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਪਚਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ-ਦਲੀਆ, ਖਿਚੜੀ ਆਦਿ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਿਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਡੋਸਾ ਆਦਿ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ | ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ?
ਉੱਤਰ-
ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇਲਾ, ਦਾਲਾਂ, ਦਲੀਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ ਦੇਣਗੇ ।

ਪੇਜ 64

ਕਿਰਿਆ 1.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਧੇ |
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ 1
ਉੱਤਰ-
1. ਜ਼ਿਰਾਫ
2. ਬਾਘ
3. ਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ
4. ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ।

ਕਿਰਿਆ 2.

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ |
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ 2
ਉੱਤਰ-
ਆਪ ਕਰੋ ।

ਪੇਜ 65-66

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸਹੀ (✓) ਜਾਂ ਗਲਤ (✗) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :

(ਉ) ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-

(ਅ) ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-

() ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ |
ਉੱਤਰ-

(ਸ) ਊਠ ਅਤੇ ਬਲਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-

(ਹ) ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-

PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਕੁੱਝ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਕੁੱਤਾ, ਗਧਾ, ਘੋੜਾ ਆਦਿ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕੁੱਝ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਭਾਲੂ, ਹਾਥੀ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਚੂਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ
ਉੱਤਰ-
ਚੂਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਸੱਪ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਸੱਪ ਚੂਹਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

EVS Guide for Class 3 PSEB ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ Important Questions and Answers

(i) ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਚੋਣ :

1. ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ
(ਉ) ਦੁੱਧ
(ਅ) ਅੰਡੇ
(ਇ) ਮੀਟ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ ।
ਉੱਤਰ-
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ ।

2. ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
(ਉ) ਹਿਰਨ
(ਅ) ਸ਼ੇਰ ਏ) ਚੀਤੇ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ ।
ਉੱਤਰ-
(ਸ) ਸਾਰੇ ਠੀਕ ।

(ii) ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਦੁੱਧ ਲਈ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓਗੇ ? :
ਉੱਤਰ-
ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ।

(iii) ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :

1. ਸ਼ੇਰ ……………………………. ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਮੀਟ

2. ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ …………………………….. ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਦੰਦ ।

(iv) ਗਲਤ/ਸਹੀ :

1. ਗਾਜਰ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-

2. ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਫ਼ਲ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-

3. ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-

(v) ਮਿਲਾਣ ਕਰੋ :

1. ਗੰਨਾ (ਉ) ਬੀਜ
2. ਟਮਾਟਰ (ਅ) ਜੜ੍ਹ
3. ਗਾਜ਼ਰ (ਇ) ਫਲ
4. ਕਣਕ (ਸ) ਤਰ੍ਹਾਂ

ਉੱਤਰ-

1. ਗੰਨਾ (ਸ) ਤਰ੍ਹਾਂ
2. ਟਮਾਟਰ (ਇ) ਫਲ
3. ਗਾਜ਼ਰ (ਅ) ਜੜ੍ਹ
4. ਕਣਕ (ਉ) ਬੀਜ

(vi) ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ :

PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ 3
ਉੱਤਰ-
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ 4

PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ

(vii) ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਂਗ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਲ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ।

Leave a Comment