PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

Punjab State Board PSEB 5th Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) MCQ Questions and Answers.

PSEB 5th Class Maths Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) MCQ Questions

ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
₹ 13.50 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਨਕ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
(a) ₹ 1350
(b) ₹ 13.50
(c) ₹ 1350
(d) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੱਲ:
(b) ₹ 13.50.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਤੋਂ 26 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ?
(a) 52
(b) 26
(c) 13
(d) 20
ਹੱਲ:
(c) 13

PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਨਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
(a) ₹
(b) $
(c) £
(d) £
ਹੱਲ:
(a) ₹

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹ 12 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 11 ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
(a) ₹ 120
(b) ₹ 23
(c) ₹ 1
(d) ₹ 132
ਹੱਲ:
(d) ₹ 132

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹ 80 ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ।
(a) ₹ 20
(b) ₹ 160
(c) ₹ 40
(d) ₹ 80
ਹੱਲ:
(c) ₹ 40

PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹ 60 ਹੈ । ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ।
(a) ₹ 12
(b) ₹ 5
(c) ₹ 60
(d) ₹ 30
ਹੱਲ:
(b) ₹ 5

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
₹ 20 ਦੇ 7 ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
(a) ₹ 27
(b) ₹ 14
(c) ₹ 140
(d) ₹ 13
ਹੱਲ:
(c) ₹ 140

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
480 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ ।
(a) ₹ 4.80
(b) ₹ 48.00
(c) ₹ 480
(d) ₹ 8.40.
ਹੱਲ:
(a) ₹ 4.80

PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹ 25 ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ₹ 25 ਬਚ ਗਏ । ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਨ ?
(a) ₹ 25
(b) ₹ 5.00
(c) ₹ 50
(d) ₹ 40.
ਹੱਲ:
(c) ₹ 50

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
₹ 10.40 + ₹ 15.30 + ₹ 8.20 ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ।
(a) ₹ 33.90
(b) ₹ 34.00
(c) ₹ 30.90
(d) ₹ 339
ਹੱਲ:
(a) ₹ 33.90.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹ 999.90 ਹੈ । ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਂਨਤ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ?
(a) ₹ 99
(b) ₹ 999
(c) ₹ 1000
(d) ₹ 999.95.
ਹੱਲ:
(c) ₹ 1000

PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 4 ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ?
(a) ₹ 124
(b) ₹ 12
(c) ₹ 35
(d) ₹ 25
ਹੱਲ:
(a) ₹ 124.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.
ਅਨਮੋਲ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ₹ 5 ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ?
(a) ₹ 36
(b) ₹ 31
(c) ₹ 155
(d) ₹ 150
ਹੱਲ:
(c) ₹ 155

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.
8 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹ 680 ਹੈ । ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ।
(a) ₹ 80
(b) ₹ 85
(c) ₹ 70
(d) ₹ 90
ਹੱਲ:
(b) ₹ 85

PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.
₹ 5 ਵਿੱਚ ₹ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ?
(a) 250
(b) 55
(c) 20
(d) 10
ਹੱਲ:
(d) 10

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ।
PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) 1
(a) ₹ 4051
(b) ₹ 4510
(c) ₹ 4551
(d) ₹ 4501
ਹੱਲ:
(d) 4501

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.
ਰਮਨ
PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) 2
ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਗਿਆ । ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) 3
(a) ਬੋਤਲ, ਕਿਤਾਬ, ਆਇਸਕੀਮ
(b) ਕਿਤਾਬ, ਬੋਤਲ, ਪਰਸ
(c) ਆਇਸਕੂਮ, ਬੋਤਲ, ਪਰਸ
(d) ਕਿਤਾਬ, ਆਇਸਕੂਮ, ਪਰਸ
ਹੱਲ:
(a) ਬੋਤਲ, ਕਿਤਾਬ, ਆਇਸਕੀਮ

PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.
ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜੀ. ਕੇ. ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖਰੜ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ
PSEB 5th Class Maths MCQ Chapter 5 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) 4
(i) 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ।
(ii) 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ।
ਹੱਲ:
(i) 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਲ
= ₹ 60 × 2 = ₹ 120.

(ii) 500g = \(\frac{500}{1000}\) kg = \(\frac{1}{2}\) kg ਚਾਹਪੱਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਲ = ₹ 320 × \(\frac{1}{2}\) = ₹ 160.

Leave a Comment